bodhi_vukeleku_02_versiea-23-1-2-1

Vukelekuu! Word wakker met de VU! Annelies van der Drift

Het is weer VU week op Bodhitv! Studenten van het vak 'boeddhisme in Nederland' gaan op bezoek bij een sangha en brengen daar verslag van uit. Vandaag het verslag van: Annelies van der Drift

Het is weer VU week op Bodhitv. Dat betekent dat studenten van het vak ‘boeddhisme in Nederland’ hun eindessay als ingekorte versie op Bodhitv plaatsen. Het vak Boeddhisme in Nederland is onderdeel van de opleiding Religie en Levensbeschouwing, afstudeerrichting Boeddhisme. 

Het menselijk gezicht van Maha Karuna Ch’an.
Je kunt er niet uitvallen
Inleiding

Voor het maken van de praktijkopdracht Boeddhisme als transformerende kracht inmens en maatschappij heb ik meegedaan aan een meditatiedag van de Maha Karuna Ch’an bij Zen in Zutphen. Zenboeddhisme is in het Westen vooral bekend via de Japanse Zen. De Maha Karuna Ch’an staat in de traditie van de Chinese Ch’an. Ch’an is het Chinese woord voor Zen. Maha Karuna (het Grote Mededogen) is een verband van meditatiegroepen in Nederland en Vlaanderen onder leiding van Ton Lathouwers. Met hem had ik een gesprek, evenals met Ronald de Caluwé, een van zijn leerlingen. Een weergave van deze gesprekken heb ik als bijlage toegevoegd.

De inhoud van dit essay komt vooral voort uit het gesprek dat ik op 20 juni 2013 met Ton Lathouwers had; hij staat in Nederland bekend als een van de meest liberale zenmeesters. Het gesprek tussen hem en mij was een ontmoeting van hart tot hart. Wat hij zegt komt voor hem uit zijn hart en zo wil hij anderen bereiken en ontmoeten: van hart tot hart. In dit essay heb ik getracht weer te geven wat hij en de Maha Karuna in de samenleving willen uitdragen.

De vragen waarop ik mij heb toegespitst zijn de volgende:
Welke relatie is er volgens de Maha Karuna Ch’an tussen persoonlijke en maatschappelijke transformatie. Welke specifieke betekenis heeft de Maha Karuna Ch’an voor de samenleving?

Ton Lathouwers (1932) en Maha Karuna Ch’an
De vroege religieuze wortels van Ton Lathouwers liggen in het katholicisme. Naast zijn werk als hoogleraar Russische letterkunde heeft hij vele jaren enkele maanden per jaar in oosterse kloosters (Japan, Thailand, Birma, Indonesië) doorgebracht om daar zijn vorming tot zenmeester in de Chinese Rinzai traditie te ondergaan. Zijn zenweg begon hij onder begeleiding van Masao Abe van de Japanse Kyoto School. Vervolgens volgde hij onderricht bij Teh Cheng ( S.A. Jinarakkhita, 1923-2002). Teh Cheng was Ch’an meester en abt van het Pen Cheng Ssu-klooster op Java en hoofd van de Sangha Agung Indonesia, waarin alle boeddhistische richtingen van Indonesië samengebracht zijn. Tevens was Teh Cheng hoogste autoriteit van de Guang Hua Ssu denominatie van het Linji (Rinzai-) Ch’an boeddhisme in Fujuan, China. Van Teh Cheng kreeg Ton Lathouwers in 1987 autorisatie om les te geven als Ch’an leraar. Hij kreeg de naam Hui Yu toegekend, wat vriend van de wijsheid betekent. De begeleiding van zijn leerlingen wordt gekenmerkt door een open, persoonsgerichte houding en een contact van hart tot hart. Zijn inspirerende toespraken borrelen als het ware naar boven, rechtstreeks uit zijn hart. Een ontmoeting met hem gaat van hart tot hart, of van kwetsbare mens tot kwetsbare mens.

Teh Cheng
Maha Karuna Ch’an is opgericht als een informele en fundamenteel open sangha (groep) voor leken. Ieder kan zich op individuele basis en in een individueel traject aan de weg van Zen wijden en aan de integratie daarvan in haar of zijn leven. Meerdere malen per jaar wordt er een sesshin (retraite) georganiseerd in het klooster van het      H. Hart in Steyl. In Zutphen vindt er onder leiding van Ton Lathouwers een tweewekelijkse meditatieavond plaats. De toespraken die hij daar houdt zijn ook via de website na te luisteren. Sinds kort worden deze toespraken ook life op de website uitgezonden. Naast de avonden en dagen in Zutphen zijn er tien andere zengroepen in Nederland, dertien zengroepen in Vlaanderen en in Frankrijk en Engeland elk één groep.

Belangrijk in de visie van de Maha Karuna is dat een groot geloof, groot vertrouwen en grote inzet voorwaarden zijn voor de expressie van een authentieke zenpraktijk. Om niet te benoemen authentieke religieuze ervaringen dichterbij te brengen, citeert Ton Lathouwers in zijn toespraken vaak uit de klassieke zenliteratuur en uit die van vernieuwers van Zen, zoals Hisamatsu Shin’ichi en Masao Abe, uit vroegchristelijke literatuur, uit die van het oosters-orthodoxe christendom, uit de joodschassidische traditie, Russische literatuur (m.n. Dostojewskij en Sjestow), filosofen als Kierkegaard en Nietzsche, en gebruikt hij ook voorbeelden uit films, kunst, televisieprogramma’s en allerhande literatuur; alles wat maar van toepassing is. In de meditatie ligt de nadruk op het volhouden en liefdevol praktiseren van zazen. Men is terughoudend bij het overnemen van rituelen en specifieke vormen van de traditionele Chinese Ch’an. Het Chinese moederklooster van Maha Karuna Ch’an is de Guanghua Tempel in de stad Putian. 

Dit is het eerste gedeelte van het VU essay van Annelies van der Drift. Lees hier verder