Doneer

Veelgestelde vragen

Bodhi, de Boeddhistische Omroep en de Boeddhistische Blik

Wat is Bodhi?

Bodhi is een onafhankelijk digitaal platform met het boeddhisme als inspiratiebron. Bodhi wil bijdragen aan meer verbinding en compassie in de maatschappij. Met onze artikelen en video’s willen we mensen uitnodigen tot reflectie op zichzelf en de wereld, maar ook aansporen tot actie.

Wat is de BOS?

BOS is de afkorting van Boeddhistische Omroep Stichting. Van 1999 tot 2016 was de BOS een publieke omroep die boeddhistische programma's maakte voor radio en tv.

Bestaat de Boeddhistische Omroep nog?

Nee, de Boeddhistische Omroep Stichting, afgekort BOS, hield per 1 januari 2016 op te bestaan als zelfstandige omroep. Dit was een politiek besluit. Boeddhistische tv-programma’s worden nu gemaakt onder de naam ‘De Boeddhistische Blik’ als zelfstandig onderdeel van KRO/NCRV. Er is echter geen ondersteuning meer voor radio en internet. Lees hier meer over het ontstaan en de opheffing van de religieuze omroepen.

Is Bodhi de nieuwe naam voor de Boeddhistische Omroep?

Nee. Bodhi is een onafhankelijke voortzetting van het voormalig online jongerenplatform ‘Bodhitv’, dat in 2008 is opgericht door de BOS. Bodhi is een zogenaamd ‘web-only platform’ en maakt geen televisie –of radioprogramma’s. Wel maken we korte video’s die op onze website en onze Facebook pagina worden gepubliceerd.

Wie maken de artikelen en video’s op Bodhi?

Bodhi komt tot stand door de inzet van een kleine redactie en een aantal freelance journalisten. Een aantal van hen werkte voorheen ook voor de BOS. Lees meer op de Colofon pagina.

Wat is De Boeddhistische Blik?

Hoewel de religieuze omroepen zijn opgeheven, maakt de overheid nog wel geld vrij voor de religieuze programma’s. Het produceren van die programma’s heeft de overheid ondergebracht bij verschillende grotere omroepen. De KRO-NCRV zendt sinds 1 januari 2016 programma’s uit met een boeddhistische insteek onder de naam De Boeddhistische Blik.

Is Bodhi gelieerd aan de tv-programma’s van de Boeddhistische Blik?

Nee. Bodhi is een onafhankelijk platform. Wel werken we af en toe samen. Zo kondigt Bodhi de programma’s van de Boeddhistische Blik aan op de website, social media en in de wekelijkse nieuwsbrief. Sinds eind 2022 zijn beide organisaties ook deel geworden van het samenwerkingsverband Boeddhistisch Geluid.

Kan ik nog dvd’s bestellen van oude uitzendingen van de BOS?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Alle programma’s van de BOS, uitgezonden tussen december 2011 en december 2015, zijn op NPO Start te bekijken. Daarnaast is er op Youtube een groot aantal BOS uitzendingen terug te kijken, via het kanaal van het Nederlands Boeddhistisch Archief.

Wat is Boeddhistisch Geluid?

Boeddhistisch Geluid is een samenwerkingsverband van vier boeddhistische organisaties: Bodhi, meditatieplatform 30NOW, uitgeverij Maitreya en De Boeddhistische Blik. Elk kwartaal duiken we samen in een actueel thema. Met interactieve lezingen en meditaties, documentaires die je aan het denken zetten, boeken die een laagje dieper graven en actuele journalistieke artikelen bieden we verdieping en verrijking aan onze lezers en luisteraars. Op die manier willen we het boeddhistische geluid sterker laten doorklinken in het publieke debat.

De organisatie achter Bodhi

Hoe wordt Bodhi gefinancierd?

Bodhi komt tot stand met het geld van de Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media. Dit is de nieuwe naam van de voormalige Stichting Vrienden van de BOS. Deze stichting heeft ongeveer 2000 leden, die jaarlijks 15 euro doneren aan de stichting. Vanaf half mei 2023 wordt de jaarlijkse contributie 19.50 euro.

Wie zitten er achter de Stichting Bodhi - Vrienden van de Boeddhistische Media?

Het bestuur van De Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media bestaat uit Reinier Tilanus, Fokje Westerling en Gertjan Mulder.

Donateurschap

Hoe kan ik Bodhi steunen?

U kunt Bodhi steunen door jaarlijks 19,50 euro te schenken aan Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media. Op deze pagina kunt u zich aanmelden als donateur. Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk van harte welkom!

Wat gebeurt er met mijn jaarlijkse donatie?

Het geld dat de Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media jaarlijks binnenkrijgt wordt besteed aan de honorering van de redactie en freelance journalisten, aan administratieve kosten, en aan de bouw, doorontwikkeling en hosting van de website. Lees hier meer over de meerwaarde van jouw donateurschap.

Waarom gaat de jaarlijkse contributie omhoog van 15 naar 19,50 euro?

Voortbestaan Bodhi
Met jouw bijdrage betaalt de Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media (SVBM) de redactie & freelancers van Bodhi een bescheiden honorarium en bekostigt zij de administratie, doorontwikkeling en hosting van de website. In de praktijk bleek het bedrag van €15 onvoldoende om deze kosten te blijven dekken.
Net als elders stijgen ook bij ons de kosten. Tegelijkertijd willen we uitbreiden en méér doen. Zo zijn we eind 2022 gaan samenwerken met onze partners van De Boeddhistische Blik, Uitgeverij Maitreya en online meditatieplatform 30NOW. Op die manier laten we het Boeddhistisch Geluid luider klinken in de samenleving.
Daarnaast willen we onze online vindbaarheid vergroten én onszelf nog meer profileren als baken in de boeddhistische nieuwsvoorziening. In deze tijd van polarisatie misschien wel belangrijker dan ooit. Door de jaarlijkse contributie te verhogen maken we dit mogelijk. We hopen natuurlijk op je begrip!

Inzet op groei van een compassievolle beweging
Toen we een zelfstandig platform werden, hebben we geïnvesteerd in een nieuwe en toekomstbestendige website die we continu onderhouden. Door het verhogen van de contributie kan Bodhi blijven inspireren vanuit het boeddhistisch gedachtegoed en bijdragen aan groei van een compassievolle beweging in de wereld.