Veelgestelde vragen

Bodhi, de Boeddhistische Omroep en de Boeddhistische Blik

Wat is Bodhi?

Bodhi is een onafhankelijk digitaalplatform met het boeddhisme als inspiratiebron. Bodhi wil bijdragen aan meer verbinding en compassie in de maatschappij. Met onze artikelen en video’s willen we mensen uitnodigen tot reflectie op zichzelf en de wereld, maar ook aansporen tot actie.

Wat is de BOS?

BOS is de afkorting van Boeddhistische Omroep Stichting. Van 1999 tot 2016 was de BOS een publieke omroep die boeddhistische programma's maakte voor radio en tv.

Bestaat de Boeddhistische Omroep nog?

Nee, de Boeddhistische Omroep Stichting, afgekort BOS, hield per 1 januari 2016 op te bestaan als zelfstandige omroep. Dit was een politiek besluit. Boeddhistische programma’s worden gemaakt onder de naam ‘De Boeddhistische Blik’ als zelfstandig onderdeel van KRO/NCRV. Er is echter geen ondersteuning meer voor radio en internet. Lees hier meer over het ontstaan en de opheffing van de religieuze omroepen.

Is Bodhi de nieuwe naam voor de Boeddhistische Omroep?

Nee. Bodhi is een onafhankelijke voortzetting van het voormalig online jongerenplatform ‘Bodhitv’, dat in 2008 is opgericht door de BOS. Bodhi is een zogenaamd ‘web-only platform’ en maakt geen televisie –of radioprogramma’s. Wel maken we korte video’s die op onze website en onze Facebook pagina worden gepubliceerd.

Wie maken de artikelen en video’s op Bodhi?

Bodhi komt tot stand door de inzet van een kleine redactie en een aantal freelance journalisten. Een aantal van hen werkte voorheen ook voor de BOS. Lees meer op de Colofon pagina.

Wat is De Boeddhistische Blik?

Hoewel de religieuze omroepen zijn opgeheven, maakt de overheid nog wel geld vrij voor de religieuze programma’s. Het produceren van die programma’s heeft de overheid ondergebracht bij verschillende grotere omroepen. De KRO-NCRV zendt sinds 1 januari 2016 programma’s uit met een boeddhistische insteek onder de naam De Boeddhistische Blik.

Is Bodhi gelieerd aan de tv-programma’s van de Boeddhistische Blik?

Nee. Bodhi is een onafhankelijk platform. Wel kondigt Bodhi de programma’s van de Boeddhistische Blik aan op de website, social media en de wekelijkse nieuwsbrief.

Kan ik nog dvd’s bestellen van oude uitzendingen van de BOS?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Alle programma’s van de BOS, uitgezonden tussen december 2011 en december 2015, zijn op NPO Start te bekijken. Daarnaast is er op Youtube een groot aantal BOS uitzendingen terug te kijken, via het kanaal van het Nederlands Boeddhistisch Archief.

De organisatie achter Bodhi

Hoe wordt Bodhi gefinancierd?

Bodhi komt tot stand met het geld van de Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media. Dit is de nieuwe naam van de voormalige Stichting Vrienden van de BOS. Deze stichting heeft bijna 3000 leden, die jaarlijks 15 euro doneren aan de stichting.

Wie zitten er achter de Stichting Bodhi - Vrienden van de Boeddhistische Media?

Het bestuur van De Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media bestaat uit Reinier Tilanus en Fokje Westerling. Er is een vacature voor een derde bestuurslid.

Donateurschap

Hoe kan ik Bodhi steunen?

U kunt Bodhi steunen door jaarlijks 15 euro te schenken aan Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media. Op deze pagina kunt u zich aanmelden als donateur.

Wat gebeurt er met mijn jaarlijkse donatie?

Het geld dat de Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media jaarlijks binnenkrijgt wordt besteed aan de honorering van de redactie en freelance journalisten, aan administratieve kosten, en aan de bouw, doorontwikkeling en hosting van de website. Lees hier meer over de meerwaarde van jouw donateurschap.

Waarom gaat de jaarlijkse contributie omhoog van 11 naar 15 euro?

Voortbestaan Bodhi
Aanvankelijk was Bodhi een website voor jonge boeddhisten, in 2008 geïnitieerd door de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Nadat de BOS eind 2015 ophield te bestaan, ging Bodhi verder als onafhankelijk digitaal platform voor iedereen. Dat werd mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de BOS, die tot eind 2015 de achterban vormde van de BOS. Inmiddels is de stichting omgedoopt tot Stichting Vrienden van de Boeddhistische Media (SVBM).

Met jouw bijdrage betaalt de SVBM de redactie & freelancers van Bodhi een bescheiden honorarium en bekostigt zij de administratie, doorontwikkeling en hosting van de website. In de praktijk blijkt het bedrag van € 11 onvoldoende om deze kosten te blijven dekken.

Inzet op groei van een compassievolle beweging
Tot nu toe beschikte de SVBM over een financiële buffer. Hiermee hebben we een nieuwe en toekomstbestendige website ontwikkeld die we continu onderhouden. Door het verhogen van de contributie kan Bodhi blijven inspireren vanuit het boeddhistisch gedachtegoed en bijdragen aan groei van een compassievolle beweging in de wereld.