Doneer
silent-land-seng-channeang-in-ricefield-960

TV: Silent Land

Het land van een jonge Cambodjaanse vrouw wordt steeds meer ingesloten door vervuilende suikerplantages. Zal ze haar droom op een zelfstandig boerenbestaan ooit kunnen behouden? Zondag 19 maart op NPO2 om 15:30.

Het land van een jonge Cambodjaanse vrouw wordt steeds meer ingesloten door vervuilende suikerplantages. Zal ze haar droom op een zelfstandig boerenbestaan ooit kunnen behouden?

Bekijk Silent Land nu op npo.nl >>

Silent Land

Seng Channeang werd als jong meisje tegen haar wil uitgehuwelijkt. Ze wist al tijdens de ceremonies te ontsnappen. Daarna hield ze zich, ver van het dorp, met allerlei baantjes in leven: “Ik leerde door hard werken voor mezelf op te komen”.

Ze weet hoe in Cambodia een kleine elite enorme winst maakt met het illegaal opkopen van land, het verjagen van de erop wonende boeren en het vergiftigen van de grond met suikerplantages. Of de grond blijft het jarenlang braak liggen, in afwachting van betere prijzen. Er komt een hek omheen. De boeren noemen het Silent Land.
We volgen Seng Channeang vier jaar lang, vanaf het moment dat ze trouwt met Bunsan, de liefde van haar leven.

We volgen haar als plant en oogst en probeert haar organische rijst goed te verkopen. Ze wordt zwanger, ziet dat ze het niet gaat redden en besluit in actie te komen. Ze demonstreert tegen de landroof, en trekt naar Phnom Penh om te zien hoe anderen in verzet komen. Uiteindelijk raapt ze alle moed bij elkaar en gaat naar een van de rijkste mannen van het land voor advies, Mong Reththy, een tycoon op gebied van landbouw. Hij raadt haar haar exportplannen af. Hij zal alle rijst toch opkopen voor zijn varkens. Dat laatste geeft haar de extra motivatie die ze nodig had.
Ze probeert samen te werken met andere boeren. Zal ze er in slagen haar eigen organische voedsel te kunnen blijven verbouwen, als kleine coöperatie? Ze viert inmiddels de eerste verjaardag van haar dochter, Reaksa: ‘zij die verenigt’. Ze hoopt dat Reaksa later rechten zal studeren en op zal komen voor de arme boeren in Cambodia.
Haar tegenspeler in de film is de tycoon Mong Reththy. Toen het moordende regime van Pol Pot miljoenen mensen de dood in joeg vervielen alle landrechten aan de staat. Voor mensen als hij was het in de chaos daarna makkelijk grootgrondbezitter te worden. Hij heeft zo zijn eigen ideeën over de toekomst van zijn land en de rol die hij daarin zal spelen.

Silent SnowVoorafgaand wordt de korte film Silent Snow van regisseur Jan van den Berg uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.

Lees verder ->

Silent Land wordt uitgezonden bij de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV.
Uitzending
: zondag 19 maart 2017, 15:30 op NPO2
Herhalingwoensdag 17 mei, op 2Doc, 22:55 op NPO2
RegieJan van den Berg