Doneer
Sakyong Mipham treedt af

Sakyong Mipham treedt terug na beschuldigingen van seksueel misbruik

Sakyong Mipham, leider van Shambhala, heeft aangekondigd terug te zullen treden, zolang het onderzoek loopt naar het vermeende misbruik van studenten. Ook alle leden van de “Kalapa Council”, het bestuurlijk orgaan van Shambhala, hebben hun functie neergelegd.

“Wij zien in dat delen van ons systeem niet functioneren. We moeten onszelf dan ook opheffen om ruimte te maken voor verandering”, aldus de raad. Met het terugtreden van de raad is de toekomst van de sangha zeer onzeker.

Sakyong Mipham stopt met lesgeven en legt zijn bestuurlijke taken neer, zolang het onderzoek niet is afgerond, zo zei hij in een verklaring die is vrijgegeven op 6 juli 2018. Ook heeft Mipham zich teruggetrokken uit de Raad van Bestuur aan de Naropa University, waar hij de titel van ‘lineage holder’ droeg, zo meldde de universiteit op 5 juli.

De bestuurlijke veranderingen zijn ingegeven door een serie beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van verschillende leraren binnen de Shambhala-gemeenschap. De beschuldigingen zijn opgenomen in twee rapporten die zijn opgesteld onder de noemer “Project Sunshine”. Dit betreft een groep mensen die onder leiding van Andrea Winn, zelf slachtoffer van misbruik, een aantal jaar geleden is opgericht, in eerste instantie ter ondersteuning van andere slachtoffers van misbruik.

In het eerste rapport, gepubliceerd in februari 2018, stonden vijf getuigenissen van wangedrag, waaronder seksueel misbruik van kinderen, misleidend gedrag door oudere sanghaleiders en een sanghalid dat zich tijdens een retraite ontdeed van zijn kleding. In fase twee van Project Sunshine, gepubliceerd op 28 juni 2018, kwamen ook verhalen naar buiten van misbruik door de Sakyong zelf. Zo beschrijven twee vrouwen hoe zij tijdens privéfeestjes bij de Sakyong thuis slachtoffer werden van seksueel wangedrag. (Vooraf aan de publicatie van dit rapport kwam Mipham zelf met een verklaring waarin hij zijn excuses aanbood voor ongepaste relaties die beschadigend waren voor de vrouwen in kwestie.)

Afgelopen maandag verklaarde Andrea Winn aan Tricycle dat ze de huidige opschudding binnen Shambhala bemoedigend vindt. “Het aftreden van de Sakyong, voor de duur van het onderzoek, is een reactie waar we al op hebben aangestuurd vanaf het moment dat we onze eerste onderzoeksresultaten presenteerden aan de Kalapa Council”, zegt Winn. Ook noemde zij het terugreden van de Kalapa Council een “positieve stap, die beantwoordt aan de behoefte binnen de gemeenschap, nadat hun vertrouwen in de raad is geschaad.” Waaraan Winn toevoegde dat drie seniorleden van de raad door de slachtoffers van Sakyong Mipham zijn beschuldigd van medeplichtigheid.

Veel Shambhala leden voelen zich verloren, met het uiteenvallen van het bestuur. In een verklaring van 8 juli 2018, opgesteld door een aantal vrouwelijke leraren binnen Shambhala, is te lezen hoe velen het gevoel hebben dat de grond onder hun voeten vandaan is geveegd, te midden van de opschudding.

“Onze Shambhala wereld is op zijn kop gezet”, luidt de verklaring van een van de vrouwen. “Als vrouwen ervaren we nu wat de impact is van scheve machtsverhoudingen in de gemeenschap. Sommigen van ons zijn persoonlijk gekwetst op hun spirituele pad door toedoen van sekse-gerelateerd geweld. Wij moedigen je aan om naar elkaar te luisteren, zorg te dragen voor elkaar en samen sterk te blijven, als sangha en als vrienden.”

“Ook ondersteunen wij het besluit van de Sakyong om af te treden”, vervolgen zij. “Hoewel we nog steeds waardering voelen voor de wijze waarop hij duizenden mensen toegang heeft gegeven tot de dharma, zien we ook hoeveel pijn er is veroorzaakt binnen de gemeenschap, alsook verdriet, woede en angst. Onze ogen zijn geopend voor veel van de patronen die eerder onzichtbaar voor ons waren.”

Tijdens een lezing in het Tara Mandala center in Colorado, op 1 juli 2018, besteedden de prominente Tibetaans boeddhistische leraren Lam Tsultrim Allione en Jetsunma Tenzin Palmo ook aandacht aan het misbruik.

Shastri Ethan Nichtern, senior leraar en een Shambhaliaan uit de tweede generatie, sprak ook zijn ontzetting uit die hij voelde toen hij voor het eerst vernam van de acties van zijn zogenaamd ‘progressieve’ goeroe. In een blog legt hij uit dat de cultuur binnen Shambhala, ondanks dat zij zichzelf ziet al een alternatieve maatschappij, geleid door compassie, nog altijd sterk is beïnvloed door patriarchale structuren, zoals deze in Tibet, maar ook in het Westen gemeengoed zijn. Nichtern verklaarde bij de gemeenschap te willen blijven, om zo verandering te creëren. “De gemeenschap verlaten is net zo onmogelijk als mezelf wijsmaken dat ik geen deel uitmaak van mijn eigen familie.”

De Kalapa Council heeft ondertussen advocatenkantoor Wickwire Holm ingehuurd om de beschuldigingen van misbruik te onderzoeken. Daarnaast hebben zij een overeenkomst ondertekend met de onafhankelijke partij Olive Branche, met het voornemen om hun beleid op het gebied van melding van seksueel misbruik te verbeteren.

De Sakyong zegt in zijn verklaring van 6 juli “dit onafhankelijk onderzoek door een derde partij te ondersteunen.” Ook spreekt hij daarbij de wens uit dat er tijd en ruimte wordt genomen om het onderzoek goed te laten verlopen. Zelf wil hij de periode waarin het onderzoek loopt gebruiken voor bezinning.

Shambhala zou verder het PR bureau Hiltzik Strategies hebben ingehuurd, onder leiding van Matthew Hiltzik, die ook Harvey Weinstein, Justin Bieber, Katie Couric en voormalig Fox News presentator Glenn Beck vertegenwoordigde. Hiltzik heeft ook banden met de regering Trump.

Inmiddels heeft Sakyong Mipham een email verstuurd naar de hele Shambhala gemeenschap, waarin hij zijn pijn en verdriet verwoordt en zijn beluit toelicht om af te treden. Hij beschrijft onder andere de periode in zijn leven waarin hij het leiderschap van Shambhala overnam en waarin hij aanrommelde met alcohol en ongezonde vormen van machtsvertoon.

“Ik heb gefaald als het gaat om het erkennen van de pijn en de verwarring die ik veroorzaakte”, schrijft hij, “en ik realiseer me dat ik nog veel te leren heb. Ik ben toegewijd aan dat proces en hoop dat de Shambhala gemeenschap hierdoor kan groeien en daadwerkelijk een plek kan zijn van vriendelijkheid, respect en waardigheid.”

Dit artikel is een vertaling van een bericht dat op maandag 9 juli verscheen op Tricycle